Rada Finansów

FINANSOMANIA

Rada Finansów sprawuje patronat merytoryczny nad Konkursem Wiedzy o Finansach FINANSOMANIA. Pierwsza edycja Konkursu miała miejsce w 2015 roku.


Zadaniami Rady Finansów w tym zakresie jest:

reprezentacja w Kapitule Konkursu

uczestnictwo w formułowaniu zadań konkursowych

sponsorowanie nagród


Szczegóły na stronie Konkursu

 

 http://finansomania.ue.poznan.pl/