Rada Finansów

Skład

Członkowie Rady
Członkowie Rady ze strony praktyki

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Przedstawiciele praktyki z instytucji finansowych, instytucji doradztwa finansowego, administracji publicznej oraz biznesu

Członkowie Rady ze strony WE UEP
Dziekan Wydziału Ekonomii
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP
Kierownicy Katedr Finansowych WE
Koordynator kierunku Finanse i rachunkowość
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej
Kierownicy (lub przedstawiciele) pozostałych Katedr WE
Opiekunowie (lub przedstawiciele) Studenckich Kół Naukowych Katedr Finansowych
Przedstawiciele studentów i doktorantów WE

Przedstawiciele praktyki

Rafał Bednarek - Wiceprezes Biura Informacji Kredytowej S.A.
Paulina Bzymek-Iwanowicz -Senior (Business Tax Advisory)
Anna Gorzyńska - Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego
Grzegorz Czajkowski - Dyrektor Oddziału we Wrocławiu AXA TUiR SA, Pion Ubezpieczeń Korporacyjnych
Marzena Dobrzańska-Główczyk - Dyrektor ds. serwisu wierzytelności, obszaru transakcji strategicznych i relacji z klientem KRUK S.A.
mł. insp. Sławomir Gembara - Komenda Wojewódzka Policji
Jarosław Gniadek - Dyrektor Energy&Mining Specialty
Grzegorz Gołębiowski - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego
Witold Jaworski - Prezes Zarządu NIO sp. z o.o.
Edyta Kalińska - Regionalny Partner Zarządzający w Dziale Rewizji Finansowej BDO

bryg. Robert Klonowski -Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu 

Małgorzata Kowalska - Menadżer Zespołu Banku Zachodniego BZ WBK


Andrzej Liwacz - Dyrektor Zarządzający ds. Produktów Korporacyjnych Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

Krzysztof Łabowski - Dyrektor Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw | Makroregion Zachodni Bank Millennium Spółka Akcyjna

Sebastian Łukaszewski -
Łukasz Machura - Spółka Celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US, Zakład Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Śląski
Barbara Martyńska - Dyrektor Zarządzający PeKaO SA


Łukasz Motała - Prezes Zarządu 4audyt.pl
Mariusz Noworyta - Dyrektor Oddziału Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu
Barbara Sajnaj - Skarbnik Urzędu Miasta Poznania 
Jarosław Tunkiel - Dyrektor Filii Chłodnice Nissens Polska sp.  z o.o


Waldemar Wojtkowiak - Członek Zarządu TU Euler Hermes S.A.
Grażyna Wróblewska - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Paweł Zawisza - Członek Zarządu Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Franciszek Zięba - Prezes Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP POLSKA