Wnioski o stypendia ( dla najlepszych Doktorantów i projakościowe) można składać  do 15 października 2016 r. w dziekanacie Wydziału Ekonomii Studiów Doktoranckich pokój 113.Stypendium dla najlepszych Doktorantów (dotyczy Doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)


Stypendium projakościowe (dotyczy tylko Doktorantów studiów stacjonarnych)Stypendium doktoranckie (dotyczy tylko Doktorantów studiów stacjonarnych)