Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Ekonomii 

w roku akademickim 2017/2018


15.09.2017 – godz. 9.00 

  6.10.2017 – godz. 9.00 

  3.11.2017 – godz. 9.00 

  1.12.2017 – godz. 9.00 

12.01.2018 – godz. 9.00 

  2.02.2018 – godz. 9.00 

  2.03.2018 – godz. 9.00 

  6.04.2018 – godz. 9.00 

11.05.2018 – godz. 9.00 

 8.06.2018i – godz. 9.00 

29.06.2018 – godz. 9.00 


-------------------------------------------------------  

i warunkowo