Profesorowie zwyczajni 
Aldona Andrzejczak, prof. dr hab. 
Waldemar Czternasty, prof. dr hab.
Przemysław Deszczyński, prof. dr hab.
Grażyna Krzyminiewska, prof. dr hab.
Marek Ratajczak, prof. dr hab.
Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. dr hab.
Jan Szambelańczyk, prof. dr hab.
Maciej Żukowski, prof. dr hab.

Profesorowie nadzwyczajni UEP 
Maciej Cieślukowski, dr hab.
Bazyli Czyżewski, dr hab.
Aleksander Grzelak, dr hab.
Małgorzata Magdalena Hybka, dr hab.
Anna Iwańczuk-Kaliska, dr hab.
Izabela Janicka, dr hab.
Michał Jurek, dr hab.
Baha Kalinowska-Sufinowicz, dr hab.
Magdalena Knapińska, dr hab.
Grzegorz Kotliński, dr hab. 
Piotr Lis, dr hab.
Jacek Lisowski, dr hab.
Maciej Ławrynowicz, dr hab.
Ewa Łaźniewska, dr hab.
Eryk Łon, dr hab.
Edyta Małecka-Ziembińska, dr hab.
Piotr Manikowski, dr hab.
Kamilla Marchewka-Bartkowiak, dr hab.
Paweł Marszałek, dr hab.
Anna Matuszczak, dr hab.
Katarzyna Perez, dr hab.
Dawid Piątek, dr hab.
Agnieszka Poczta-Wajda, dr hab. 
Barbara Pogonowska, dr hab.
Hanna Pondel, dr hab. inż.
Andrzej Przymeński, dr hab.
Waldemar Rydzak, dr hab.
Agnieszka Sapa, dr hab.
Sebastian Stępień, dr hab.
Katarzyna Szarzec, dr hab. 
Jacek Trębecki, dr hab.
Krzysztof Waliszewski, dr hab.
Beata Woźniak-Jęchorek, dr hab.
Halina Zboroń, dr hab. 
Agnieszka Ziomek, dr hab.
Sławomir Zwierzchlewski, dr hab.

Samodzielni pracownicy ze stopniem dra hab.

Filip Kaczmarek, dr hab.
Sławomira Kańduła, dr hab.
Krzysztof Łyskawa, dr hab. 
Piotr Michoń, dr hab.


Przedstawiciele adiunktów, wykładowców i asystentów
Tomasz Bojkowski, dr
Yanina Dymitrowka, dr
Joanna Furmańczyk, dr
Tomasz Gabrusewicz, dr
Mikołaj Handschke, dr
Klaudia Jarno, dr
Monika Kaczała, dr
Radosław Kałużny, dr
Joanna Mazurkiewicz, dr
Paweł Mikołajczak, dr
Magdalena Osak, dr
Zuzanna Rataj, dr
Joanna Ratajczak, dr
Bartosz Sławecki, dr
Katarzyna Smędzik-Ambroży, dr
Anna Wach, dr
Marcin Wiśniewski, dr

Przedstawiciele studentów
Mateusz Drabko
Stanisław Garstecki
Michał Gerus
Natalia Godek
Barbara Kamińska
Natalia Kasperkowaik
Olga Kłosowska
Karolina Kopczyńska
Sebastian Olszewski
Kacper Pączek
Julita Plewa
Paula Rahn
Natalia Sojko
Jakub Trzeciak
Zuzanna Wawrzyniak
Wojciech Wenclik
Marcin Wilk
Eliza Zaleska

Przedstawiciele doktorantów
Aleksandra Rabczun, mgr

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Joanna Juśkiewicz, mgr