Dla doktorantów

Zasady powoływania i odwoływania promotora pomocniczego na Wydziale Ekonomii