Aktualności

Academy of International Business (AIB)

Dr Łukasz Puślecki, mgr Maciej Łobza oraz mgr Piotr Trąpczyński, przedstawiciele Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, uczestniczyli w światowej konferencji Academy of International Business (AIB) w Stambule, w Turcji w dniach 3-6 lipca 2013 roku.
Podczas konferencji, zarząd AIB podjął decyzję o utworzeniu filii na Europę Środkowo-Wschodnią (AIB CEE Chapter) przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest to wynik trzyletnich działań zespołu przedstawicieli UEP, zainicjowanych przez mgra Macieja Łobzę. Zarząd nowej filii AIB, którym kierować będzie dr Łukasz Puślecki, utworzą również mgr Maciej Łobza, mgr Piotr Trąpczyński, mgr Michał Staszków (WGM UEP) oraz naukowcy ze Słowenii (dr Andrea Jaklic), Estonii (dr Tiaa Vissak) i Węgier (Prof. Jozsef Poór, dr Erzsébet Chakó). Inicjatywa utworzenia filii uzyskała poparcie takich organizacji jak CEEMAN, Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie (Węgry), Uniwersytet Lublański (Słowenia) oraz Uniwersytet w Tartu (Estonia). Filia obejmie swoim zasięgiem 19 krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Nadrzędnym celem filii jest rozwój współpracy naukowców i specjalistów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników, jak również podnoszenia standardów edukacji z zakresu biznesu międzynarodowego. Ten cel ma zostać zrealizowany m.in. poprzez organizację regionalnych konferencji, seminariów oraz inicjację międzynarodowych projektów badawczych.

Academy of International Business, z siedzibą w Michigan State University (USA), zrzesza obecnie ponad 3300 naukowców i specjalistów z zakresu biznesu międzynarodowego z prawie 90 krajów. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, jako jedyny uniwersytet w Polsce jest partnerem instytucjonalnym AIB.

Osoby zainteresowane inicjatywą AIB oraz członkostwem w filii AIB CEE proszone są o kontakt z drem Łukaszem Puśleckim pod adresem: lukasz.puslecki@ue.poznan.pl