Badanie losów absolwentów - Rozpoczęła się II edycja Badania Losów Absolwentów!

Zaproszenia do badania zostały rozesłane do osób, które kończyły studia I lub II stopnia w UEP w roku akademickim 2011/2012. Krótki kwestionariusz ankietowy online skierowany do absolwentów ma dostarczyć informacji istotnych dla dostosowania treści kształcenia w UEP do potrzeb rynku pracy. Wierzymy, że pomoże również ocenić przebieg własnej kariery zawodowej.
Kwestionariusze zostały wysłane również do tych absolwentów studiów I stopnia, którzy nadal się kształcą w UEP na II stopniu.

Prosimy o przychylne potraktowanie badania. Osoby, które spodziewały się otrzymać kwestionariusz, a nie otrzymały wiadomości, prosimy o sprawdzenie folderu ze spamem lub kontakt na adres badania.kdg@ue.poznan.pl