W grudniu br. ukazał się 296 numer czasopisma Regional Studies Association "Regions" pod redakcją dr Idy Musiałkowskiej z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr. Marcina Dąbrowskiego z TU Delft oraz dr Laury Polverari z University of Strathclyde. Numer poświęcony jest zagadnieniom transferu polityki oraz uczenia w zakresie polityki regionalnej i miejskiej. W numerze znajduje się również artykuł wymienionych naukowców pt. "EU-China and EU-Brazil policy transfer and learning in regional development policy".