Pani dr hab. Małgorzata Bartosik - Purgat, prof. nadzw. UEP otrzymała grant NCN w konkursie OPUS 9, pt. "Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikacji marketingowej na efektywność działalności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym", został oceniony wysoko,  na 5 miejscu.