Aktualności

Nagroda MNiSW za monografię

Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, dr hab. Barbara Jankowska, dr Marlena Dzikowska, dr Maciej Pietrzykowski, dr Piotr Tarka otrzymali nagrodę MNiSW za monografię pt. "Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw".