Aktualności

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

dr Katarzyna Mroczek została Laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. "Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru formy wejścia na rynki zagraniczne". Promotorem rozprawy doktorskiej jest Pan prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP.