Doktor Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej otrzymał od Prezesa Rady Ministrów nagrodę za rozprawę doktorską „Determinants of foreign direct investment performance in the internationalisation proces of Polish companies”.