Doktor Milena Ratajczak-Mrozek z Katedry Marketingu Międzynarodowego została powołana do IMP Board – Zarządu międzynarodowej organizacji Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP).
Organizacja doceniła dotychczasowy wkład dr Mileny Ratajczak-Mrozek w badania nad relacjami, sieciami i współpracą przedsiębiorstw, upowszechnianie wiedzy na temat samej Grupy IMP oraz zaangażowanie w zrealizowany z sukcesem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 32.Światowy Kongres Marketingu IMP.

Industrial Marketing and Purchasing Group skupia czołowych naukowców z całego świata zajmujących się problematyką sieci biznesowych, interakcji zachodzących pomiędzy podmiotami występującymi na rynku i procesów marketingowych na rynku przedsiębiorstw (B2B). 

W skład 15-osobowego Zarządu Grupy wchodzą między innymi prof. Håkan Håkansson, prof. Ivan Snehota, prof. David Ford i prof. Alexandra Waluszewski.