W dniu 9 kwietnia 2014r. Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zawarł Porozumienie o współpracy z Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu  - Panią mgr Grażyną Lach.
Celem Porozumienia jest przybliżenie młodzieży licealnej problemów związanych ze zmianami dynamicznie ewoluującej gospodarki światowej oraz na zaktywizowanie młodzieży do poszerzenia własnych zainteresowań, na doskonalenie uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłych studiów.