Strona główna

Redaktor Naczelną czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia

Decyzją Rektora UEP Pani dr hab. Aleksandra Gaweł, prof. nadzw. UEP została Redaktor Naczelną czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia od 01.01.2013 do 31.12.2016.