Pan Dziekan prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP został wyróżniony Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego "Labor Omnia Vincit" za Krzewienie Idei Pracy Organicznej.