Rada Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w dniu 6 lutego 2015 roku nadała Pani dr Ewie Mińskiej – Struzik stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie  ekonomia.