Doktorant mgr Dawid Szutowski otrzymał stypendium Programu  Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego (edycja 2014/2015).