Aktualności

stypendium naukowe Fundacji Narodowego Banku Polskiego

mgr Michał Młody z Katedry Zarządzania Międzynarodowego, mgr Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej oraz mgr Łukasz Wróblewski z Katedry Europeistyki otrzymali na rok akademicki 2013/2014 stypendium naukowe Fundacji Narodowego Banku Polskiego. Przyznane stypendium stanowi wyraz uznania dla rozwoju i dorobku naukowego, realizacji programu studiów doktoranckich, zaawansowania rozprawy doktorskiej oraz zaangażowania w realizację badań naukowych.