Aktualności

Stypendium Start 2015

30.04.2015 - dr Piotr Trąpczyński został po raz drugi laureatem stypendium START 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Celem tego prestiżowego programu jest nagrodzenie wyróżniających się młodych naukowców i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. ​