Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 lutego 2015 r. nadał Panu dr hab. Tadeuszowi Kowalskiemu, prof. nadzw. UEP  tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 lutego 2015 r. nadał Pani dr hab. Aleksandrze Gaweł, prof. nadzw. UEP  tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.