Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 stycznia 2017 r. nadał Panu dr hab. Maciejowi Szymczakowi, prof. nadzw. UEP  tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.