Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej został wybrany do składu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej Ekonomia na lata 2017-2020.