Informacje dla studentów

Komunikaty

Kolokwium poprawkowe z finansów międzynarodowych odbędzie się w poniedziałek 10 IV  o godz. 15.00 w sali 517. Proszę o przybycie również studentów, którzy z powodu choroby nie przystąpili do kolokwium