Dyżury w semestrze zimowym
  • poniedziałek, 13:40-14:40
  • czwartek, 11:20-12:20
Problematyka badawcza
  • Aspekty behawioralne i kulturowe w finansach międzynarodowych
  • Asymetria informacyjna na międzynarodowych rynkach kapitałowych
  • Inwestycje portfelowe, zagraniczne fuzje & przejęcia oraz IPO
Seminarium dyplomowe
Finansowanie przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach kapitałowych

Pełnione funkcje
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Programu
  • Członek Komitetu Redakcyjnego FIBE Working Papers

  • Członek Zespołu ds. oceny parametrycznej Wydziału