Dyżury w trakcie sesji
  • wtorek 19.06, godz. 14:30-15:30
  • środa 20.06, godz. 17:15-18:15
  • środa 27.06, godz. 17:15-18:15
Problematyka badawcza
  • Aspekty behawioralne i kulturowe w finansach międzynarodowych
  • Asymetria informacyjna na międzynarodowych rynkach kapitałowych
  • Inwestycje portfelowe, zagraniczne fuzje & przejęcia oraz IPO
Seminarium dyplomowe
Finansowanie przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach kapitałowych

Pełnione funkcje
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Programu
  • Członek Komitetu Redakcyjnego FIBE Working Papers
  • Członek Zespołu ds. oceny parametrycznej Wydziału