Dyżury w trakcie semestrze letnim
  • poniedziałki, godz. 10:20-11:20
  • wtorki, godz. 15:35-16:35
Problematyka badawcza
  • Aspekty behawioralne i kulturowe w finansach międzynarodowych
  • Asymetria informacyjna na międzynarodowych rynkach kapitałowych
  • Inwestycje portfelowe, zagraniczne fuzje & przejęcia oraz IPO
Seminarium dyplomowe
Finansowanie przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach kapitałowych

Pełnione funkcje
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Programu
  • Członek Komitetu Redakcyjnego FIBE Working Papers
  • Członek Zespołu ds. oceny parametrycznej Wydziału