Najbliższe dyżury
  • 26.06 (poniedziałek), 11:00-12:00
Problematyka badawcza
  • Aspekty behawioralne i kulturowe w finansach międzynarodowych
  • Asymetria informacyjna na międzynarodowych rynkach kapitałowych
  • Inwestycje portfelowe, zagraniczne fuzje & przejęcia oraz IPO
Seminarium dyplomowe
Finansowanie przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach kapitałowych

Pełnione funkcje
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Programu
  • Członek Komitetu Redakcyjnego FIBE Working Papers
  • Członek Zespołu ds. oceny parametrycznej Wydziału