• System antycyklicznej regulacji inwestycji w warunkach współczesnej gospodarki kapitalistycznej, Wyd. AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 1986
  • Chaos czy regulacja? Modyfikacje dynamiki gospodarczej Niemiec), Wyd. Ata_kom i Protext, Poznań 1995
  • Analiza dynamiki procesów gospodarczych Niemiec w latach 1949-1996, Wyd. Akademii Ekonomicznej Poznań, Poznań 1998
  • Prognozowanie koniunktury gospodarczej, ss. 51-93, (w:) Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce (red. naukowy M.Rekowski)< Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003
  • The long memory dynamics of the market quotations of selected Stock Companies and Warsaw Stock Index, pp. 21-55, (w:) Poznań University of Economics Review, vol.7, Nr 1, 2007
  • Estymacja mocy gęstości spektralnej za pomocą algorytmu cyfrowej analizy widmowej MUSIC, ss. 123-136, (w:) Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji (red. naukowa J.Schroeder, B.Stępień), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2007
  • Dynamika średnich cen akcji wybranych spółek giełdowych oraz Warszawskiego Indeksu Giełdowego, ss. 133-150, (w:) Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (red. naukowy E.Czerwieniec), Zeszyt Naukowy Nr 94, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007
  • Influence of filtration on power spectral density estimation on passing, real and financial time series, pp. 710-725, (w:) Meeting global challenges, Fundacja Rozwoju Uniwesytetu Gdańskiego, Sopot 2008
  • Identyfikacja nieciągłości indeksów giełdowych za pomocą analizy falkowej (na przykłądzie indeksó DJA i WIG), ss. 145-156, (w:) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2009.