28.06-02.07.2017 - dr Anna Matysek-Jędrych przebywała w Hiszpanii, gdzie poprowadziła wykłady w Programie MIB dla IESIDE (A Coruna)


27.06.2017 - prof. dr hab. Marian Gorynia wziął udział w posiedzeniu Sądu Konkursowego PTE na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii.

26.06.2017
- prof. dr hab. Marian Gorynia wziął udział w posiedzeniu Prezydium Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w Warszawie.

23.06.2017 - dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Gospodarki Światowej, SGH w Warszawie, nt. International Cooperation and Competitiveness.  Podczas konferencji Barbara Jankowska zaprezentowała referat nt. Looking for interdependencies between governmental change and FDI pattern. Poland and Hungary versus global trends (autorki:  Marta Götz, Akademia Finansów i Biznesu Vistuli, Barbara Jankowska, Anna Matysek-Jędrych, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, UEP).

22-23.06.2017 - dr Anna Matysek-Jędrych uczestniczyła w 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS. CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, podczas której zaprezentowała artykuł pt. Institutional arrangement for macroproprudential policy – on differences across the EU countries.

13.06.2017 
– prof. Marian Gorynia poprowadził seminarium "Ewolucja nauk ekonomicznych - relacje między dyscyplinami" w kolejnym otwartym seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowanym wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN w siedzibie Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie.
 
13.06.2017 – prof. M. Gorynia uczestniczył w posiedzeniu Sekcji II Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, które odbyło się w Warszawie.

12-13.06.2017 – mgr Adam Staliński wziął udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska”, która odbyła się w Poznaniu i zaprezentował referat pt. „Metody zmniejszania oporu społecznego podczas inwestycji w OZE”.

12.06.2017 – prof. Tadeusz Kowalski wziął udział w dyskusji podczas III Debaty Akademickiej. Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dyskutowali na temat „Co dalej z Unią Europejską?”. Dyskutanci zastanawiali się co robić, aby uratować UE oraz czy w kontaktach międzypaństwowych potrzeba mniej czy więcej integracji.

08-09.06.2017 – prof. M. Gorynia uczestniczył jako wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji  Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się na Politechnice Wrocławskiej.