dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP
Konsultacje /Office hours:
Wtorki/Tuesdays - 11.30-12.15; 614 Altum

Piątki/Fridays - 12.15-13.00; 614 Altum

e-mail:barbara.jankowska@ue.poznan.pl

prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. zw. UEP
Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 / Office hours:
Poniedziałek/Monday, 11:30-12:30
Wtorek/Tuesday, 16:00-17:00
tel. 61 854 36 11
email: tadeusz.kowalski@ue.poznan.pl

prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.zw. UEP

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 / Office hours: 
środa/Wednesday, 13:00-14:00
email: m.gorynia@ue.poznan.pl
pok. 612
tel. 61-854-33-14

prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, prof.zw. UEP
,
Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 / Office hours: 
wtorek/Tuesday, 11:30-12:30
środa/Wednesday, 13:15-14:15
aleksandra.gawel@ue.poznan.pl
tel. 61 854 36 12
pok. 614


dr hab. Jan Polowczyk, prof. nadzw.

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 / Office hours:
poniedziałek/Monday, 11:00-12:00
wtorek/Tuesday, 10:15-11:15

email:jan.polowczyk@ue.poznan.pl

tel. 61 854 36 12

pok. 614


dr Maciej Pietrzykowski

Wykładowca w semestrze zimowym nie prowadzi zajęć.
Prośba o kontakt email: maciej.pietrzykowski@ue.poznan.pl

tel. 61 854 36 14

pok. 516


dr Anna Matysek-Jędrych

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 / Office hours: 
poniedziałek/Monday, 8:00-9:00 pokój/office: 404 A
czwartek/Thursday, 8:00-9:00 pokój/office: 404 A

email: anna.jedrych@ue.poznan.pl
tel. 61 854 36 14
pok. 516

dr Marlena Dzikowska
Najbliższe konsultacje:

31.10.2017, godz. 10:00-18:00

02.11.2017, godz. 10.00-18:00

07.11.2017, godz. 9.00-12.00 i 14.00-17:00

29.11.2017 i 30.11.2017, godz.10.00-18:00

01.12.2017 i 04.12.2017, godz. 10.00-18:00


email: marlena.dzikowska@ue.poznan.pl

tel. 61 854 35 54

pok. 519


dr Katarzyna Mroczek-Dąbrowska
Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 / Office hours: 
czwartek/Thursday, 9:45-10:45
email: katarzyna.mroczek-dabrowska@ue.poznan.pl
Seminarzyści proszeni są o kontakt z Panią dr Anną Matysek-Jędrych.


dr Piotr Trąpczyński

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 / Office hours:
środa/Wednesday, 13:00-14:00, pokój/office: 1227 
piątek/Friday, 10:00-11:00, pokój/office: 519
email: piotr.trapczynski@ue.poznan.pl

tel. 61 854 35 54

pok. 519


dr Aleksandra Kania

Duty hours:
Fridays, 9:00-10:00 am, room 120 A
email: aleksandra.kania@ue.poznan.pl

tel. +48 61 854 39 05


mgr Adam Staliński

pok. 1516 Altum

email: adam.stalinski@ue.poznan.pl


mgr Szymon Bytniewski

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 / Office hours:
wtorek/Tuesday 15:00-16:00

email: szymon.bytniewski@ue.poznan.pl

pok. 1516 Altum

mgr Paweł Pisanko

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 / Office hours:

poniedziałek/Monday, 16:00-17:00

email: szymon.bytniewski@ue.poznan.pl

pok. 1516 Altum