dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP
Konsultacje /Office hours
Wtorki/Tuesdays - 11.30-12.15; 614 Altum

Piątki/Fridays - 12.15-13.00; 614 Altum


e-mail:barbara.jankowska@ue.poznan.pl


prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. zw. UEP
Konsultacje w czasie wakacji i sesji poprawkowej / Contact in the summer holidays and office hours in the September exam session
W czasie wakacji (11.07-31.08) kontakt mailowy: tadeusz.kowalski@ue.poznan.pl
Contact in the summer holidays (11.07-31.08): tadeusz.kowalski@ue.poznan.pl 
Sesja poprawkowa / September exam session
Egzamin poprawkowy z Globalizacji I Regionalizacji: 14 września, 10.00, sala 1011 (Col. Altum)
September exam in Globalization and Regionalization: 14 September, 10.00, room 1011 (Col. Altum)
Konsultacje / Office hours
11 września, 09.00-10.00, sala 620, tel. + 48 61 854 3611
11 September, 09.00-10.00, room 620, tel. + 48 61 854 3611
14 września, 12.00-13.00, sala 620, tel. + 48 61 854 3611
14 September, 12.00-13.00, room 620, tel. + 48 61 854 3611

tel. 61 854 36 11
email: tadeusz.kowalski@ue.poznan.pl

prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.zw. UEP

środa 7 lipca, 14:00-15:00
Urlop wypoczynkowy/Vacation leave: 29.06.2017-25.09.2017
W celu umówienia się na konsultacje w innym terminie prośba o kontakt email:
email: m.gorynia@ue.poznan.pl
pok. 612
tel. 61-854-33-14


prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, prof.zw. UEP
,
urlop wypoczynkowy/Vacation leave: 12.07.2017-31.08.2017
Osoby, które nie mają zaliczeń z przedmiotów proszone są o kontakt email:
aleksandra.gawel@ue.poznan.pl
tel. 61 854 36 12
pok. 614


dr hab. Jan Polowczyk, prof. nadzw.

Zaległe obrony mgr. odbędą się 11 września 2017.

W pierwszym tygodniu września będę na urlopie.

W związku z tym studenci, którzy chcą przystąpić do obrony muszą dostosować się do następującego harmonogramu:

1. pierwsza wersja pracy musi być dostarczona do mnie do 15 sierpnia.

2. wersja ostateczna pracy (+ wszystkie wymagane kopie) musi być dostarczona do Sekretariatu Katedry najpóźniej 28 sierpnia.

3. Moja decyzja o dopuszczeniu do obrony zostanie wydana najpóźniej 01 września.

Proszę kontaktować się ze mną mailowo.

Jan Polowczyk

 

urlop wypoczynkowy/Vacation leave: 24.07.2017-12.09.2017

email:jan.polowczyk@ue.poznan.pl

tel. 61 854 36 12

pok. 614


dr Maciej Pietrzykowski

urlop wypoczynkowy/Vacation leave: 14-30.08.2017

email: maciej.pietrzykowski@ue.poznan.pl

tel. 61 854 36 14

pok. 516


dr Anna Matysek-Jędrych

Najbliższe konsultacje:

wtorek 20.06.2017: 9.00-11.00, pokój 404A

środa 21.06.2017: 8.00-10.00, pokój 404A


urlop wypoczynkowy/Vacation leave:
26.06.2017-14.07.2017
20.07.2017-04.08.2017
14.08.2017-15.09.2017

email: anna.jedrych@ue.poznan.pl
tel. 61 854 36 14
pok. 516

dr Marlena Dzikowska

urlop wypoczynkowy/Vacation leave:
02-08.08.2017
18.09.2017-30.10.2017

email: marlena.dzikowska@ue.poznan.pl

tel. 61 854 35 54

pok. 519


dr Katarzyna Mroczek-Dąbrowska
Urlop macierzyński
katarzyna.mroczek-dabrowska@ue.poznan.pl
Seminarzyści proszeni są o kontakt z Panią dr Anną Matysek-Jędrych.


dr Piotr Trąpczyński

urlop wypoczynkowy/Vacation leave: 29.06.2017-15.08.2017

email: piotr.trapczynski@ue.poznan.pl

tel. 61 854 35 54

pok. 519


mgr Adam Staliński

 

pok. 1516 Altum

email: adam.stalinski@ue.poznan.pl


mgr Szymon Bytniewski

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018:
poniedziałek, 12:00-13:00

email: szymon.bytniewski@ue.poznan.pl

pok. 1516 Altum