Siedemnaste seminarium odbyło się 2 czerwca 2017 r. i było poświęcone tematowi Neuronauka poznawcza a zachowania konsumentów.

Prelegentkami były: dr Agata Wawrzyniak i dr Barbara Wąsikowska

Panie dr Agata Wawrzyniak i dr Barbara Wąsikowska są pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracują na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu, w Katedrze Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej. Ich zainteresowania naukowe koncentrują się na zastosowaniu metod sztucznej inteligencji, neuronauki poznawczej oraz symulacji komputerowej w naukach ekonomicznych.
Wykład poświęcony był zastosowaniu metod neuronauki poznawczej oraz technik biometrycznych do badania zachowania konsumentów. Oprócz omówienia podstaw teoretycznych i możliwości stosowania tych metod w obszarze marketingu, podczas wykładu zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych.

Szesnaste seminarium odbyło się w 25 kwietnia 2017 r. i było poświęcone tematowi "O pochodzeniu języków". Wykład wygłosił Pan dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM, pracujący na Wydziale Anglistyki UAM, w Zakładzie Języków Starogermańskich. Specjalizuje się w fonologii, teorii zmian językowych, językoznawstwie historycznym i ewolucyjnym.

Wykład dotyczył różnych aspektów historii języka: zmian "mikroewolucyjnych" zachodzących nieustannie dzięki naturalnej zmienności języka i współistnieniu konkurencyjnych wariantów, zmian "makroewolucyjnych", których skutkiem jest powstawanie i wymieranie języków oraz pochodzenia zdolności do używania języka mówionego jako cechy gatunku Homo sapiens.

 

Piętnaste seminarium odbyło się 11 kwietnia 2017 r. i było poświęcone dyskusji nad przygotowaniem pracy zbiorowej pt. „Paradygmat ewolucji w naukach społecznych”.


Czternaste seminarium odbyło się 26 stycznia 2017 r. Tematem seminarium były:
Ewolucyjno-kognitywne konteksty badań nad przywództwem. Dyskusja wokół książki Szczepana Gawłowskiego i Henryka Mruka "Przywództwo. Teoria i praktyka".
Prezentację i dyskusję moderował Pan dr hab. Maciej Błaszak z Instytutu Filozofii UAM.

Trzynaste seminarium odbyło się w 7 grudnia br. Podczas seminarium Pan dr hab. Maciej Błaszak z Instytutu Filozofii UAM, wygłosił wykład na temat: "Mózg predyktywny człowieka: produktywny menedżer kontra kreatywny lider".
Maciej Błaszak - kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus, Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness.

Dwunaste seminarium odbyło się 27 października 2016 r. Podczas seminarium David Ascher z Pontifical Catholic University of Parana, z Kurytyby (Brazylia), wygłosił wykład na temat:

"The Foreign-Language Effect: Does Thinking in a Foreign Tongue Reduce Decision Biases?"

Wykład dotyczył znaczenia znajomości języka w, którym podejmowane są decyzje w warunkach niepewności. Przedstawiona została koncepcja i dotychczasowe wyniki badań prowadzonych wspólnie przez Pontifical Catholic University of Parana, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.


Jedenaste seminarium odbyło się 16 maja 2016 r. Podczas seminarium Pan dr hab. Piotr Podlipniak, adiunkt w Katedrze Muzykologii UAM, wygłosił wykład pt. „O ewolucyjnych źródłach muzyki tonalnej”. Pan dr Piotr Podlipniak w swoich badaniach muzykologicznych nawiązuje do takich dyscyplin naukowych jak biologia, kognitywistyka, psychologia ewolucyjna i antropologia kulturowa. Jest autorem artykułów naukowych poświęconych m.in. problematyce genezy zdolności muzycznych i psychologicznych uwarunkowań percepcji tonalności muzycznej, a także autorem dwóch książek: „Uniwersalia muzyczne” (Poznań 2007) oraz „Instynkt tonalny. Koncepcja ewolucyjnego pochodzenia tonalności muzycznej” (Poznań 2015). Jest ponadto sekretarzem pisma Interdisciplinary Studies in Musicology oraz sekretarzem Society of Interdisciplinary Musicology.

Dziesiąte seminarium odbyło się 7 kwietnia 2016 r. Tematem seminarium były: „Nierówności społeczne w perspektywie ewolucyjnej”. Wykładowcą był dr hab. Jan Polowczyk, prof. nadzw. UEP. Głównym celem wykładu było skonfrontowanie różnych podejść do problemu nierówności reprezentowanych przez autorów takich m.in. jak T. Piketty, R. Wilkinson i K. Pickett, czy J. Rifkin. Podczas wykładu podjęta została próba interpretacji zjawiska nierówności społecznych z punktu widzenia ekonomii ewolucyjnej.

Dziewiąte seminarium odbyło się 10 marca 2016 r. Temat seminarium: „Narodziny i ewolucja maszyn społecznych”. Wykładowcą był prof. dr hab. Tomasz Polak, współtwórca Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM. Zajmuje się badaniami z pogranicza filozofii, nauk o religii, literaturoznawstwa, a także nauki o systemach, w szczególności funkcjonowaniem struktur społecznych w warunkach konfliktu, ze szczególnym uwzględnieniem struktur religijnych. Zajmuje się również metodologiami transdyscyplinarnymi.

Ósme seminarium interdyscyplinarne odbyło się 1 lutego 2016 r. Pani prof. UAM, dr hab. Katarzyna A. Kaszycka wygłosiła wykład na temat: „Co czyni nas istotami człowiekowatymi, a co ludźmi?” Pani profesor Katarzyna Kaszycka jest kierownikiem Zakładu Ekologii Ewolucyjnej Człowieka Instytutu Antropologii UAM w Poznaniu (zainteresowania badawcze: ewolucja człowieka i pojęcie 'rasy' w antropologii).

Siódme seminarium interdyscyplinarne odbyło się 14 grudnia 2015 r. Pan dr hab. Paweł Kliber, prof. nadzw. UEP, wygłosił wykład na temat: „Teoria gier a ewolucja”.

Szóste seminarium odbyło się 16 listopada 2015 r. Pan dr Łukasz Budzicz z Instytutu Psychologii UAM wygłosił wykład na temat: Znaczenie myślenia ewolucyjnego we współczesnej psychologii”.

Piąte seminarium odbyło się 26 października 2015 r. Gościem seminarium był Pan Profesor Gary Evans, który wygłosi wykład na temat: „Introduction to the grounded theory”.

Czwarte seminarium odbyło się 15 czerwca 2015 r., a tematem dyskusji było „Znaczenie przypadku w procesach ewolucyjnych”.

Trzecie seminarium odbyło się 25 maja 2015 r., a wykład „Paremie prawnicze w zwierciadle ewolucji, albo o pożytkach z psychologii ewolucyjnej dla prawnika” wygłosił dr hab. Jacek Wiewiorowski z UAM.

Drugie seminarium odbyło się 20 kwietnia 2015r. w Gmachu Głównym UEP, a wykład pt. „Ewolucyjna geneza sumienia” wygłosił dr hab. Maciej Błaszak z UAM.

Seminarium inauguracyjne odbyło się 26 marca 2015 r., a wykład wprowadzający pt. „Nauki ekonomiczne w perspektywie ewolucyjnej” przedstawił dr hab. Jan Polowczyk z UEP.