Dr Zbigniew Bentyn jest adiunktem w Katedrze Logistyki Międzynarodowej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Jego zainteresowania naukowe obejmują logistykę międzynarodową, w tym problemy globalizacji i ich wpływ na funkcjonowanie globalnych systemów logistycznych. Interesuje się wpływem  rozwiązań informatycznych na zmianę zachowań nabywczych klientów oraz wynikających z tego adaptacji  działalności logistycznej przedsiębiorstw. Ponadto zajmuje się ekologiczną sferą rozwiązań logistycznych na którą składają się problemy powtórnego zagospodarowania oraz techniczne jak i organizacyjne decyzje zmierzające do zmniejszenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko.

Wraz z dr hab. Maciejem Szymczakiem, prof. nadzw. UEP jest współredaktorem monografii naukowej pt.: „Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej” opublikowanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku 2016.

Pozostałe najnowsze opracowania naukowe to :

Monografie:

Logistyka w usługach, Gołembska E., Bentyn Z., Gołembski M., 2016, Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Eurologistyka, Gołembska E., Majchrzak-Lepczyk J., Bentyn Z., 2015, Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Logistyka w gospodarce turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013.

Identyfikacja wizualna przedsiębiorstwa, Bentyn, Z., 2011, wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWSB, Poznań.

Artykuły:

Poland as an regional logistic hub serving the development of northern corridor of the new silk route, Bentyn, Z., 2016, Journal of Management, Marketing and Logistics, 3 (2), s. 135-144.

Przemiany uwarunkowań logistycznych w Polsce jako efekt integracji z krajami Unii Europejskiej, Bentyn, Z., 2016, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu.

Transformacja łańcuchów dostaw dzięki wirtualizacji procesów logistycznych oraz zmianie zachowań konsumenckich, Bentyn, Z., 2016, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, s. 46-56, CD.

Projekty usprawniania operacji logistycznych dla globalnych sieci dostaw na przykładzie Chin, Bentyn, Z., 2015, Logistyka, 3, s. 305-312.

Strategia reshoringu jako czynnik kształtujący globalne łańcuchy dostaw, Bentyn, Z., 2015, Logistyka, 3, s. 313-320.

E-logistyka narzędziem rozwoju globalnych sieci dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Bentyn, Z., 2015, 5, s. 16-27.

Turkey as an regional logistic hub in promotion of reviving ancient silk route between Europe and Asia, Bentyn, Z., Kocaoglu, B., Acar, A., 2015, Journal of Management, Marketing and Logistics, 2, s. 94-109.

Przemiany uwarunkowań logistycznych w Polsce jako efekt integracji z krajami Unii Europejskiej, Bentyn, Z., 2015, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 407, s. 375-384.

Aktualny stan projektów wspierających budowę Nowego Jedwabnego Szlaku w Turcji , Bentyn, Z., 2015, Technika Transportu Szynowego, 12, s. 111-116.

Logistic performance development of the countries on the path along the new silk road , Acar, A., Kocaoglu, B., Bentyn, Z., 2015, European Transport, 59, s. 1-12.

Wydajność logistyczna w Europie w perspektywie transportowych projektów infrastrukturalnych Turcji, Bentyn, Z., 2015, Technika Transportu Szynowego, 12, s. 117-122.

Redakcje naukowe:

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej, red nauk. Bentyn Z., Szymczak M., 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Gospodarcze konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej, red nauk. Bentyn, Z., Gołembska, E., 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, red nauk. Bentyn, Z., Gołembska, E., 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, red nauk. Gołembska, E., Bentyn, Z., 2012, nr 224, Studia Oeconomica Posnaniensia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Lista prowadzonych zajęć:

International Logistics I

International Logistics II

Eurologistics

Logistyka międzynarodowa

Logistyka w usługach

Logistyka powtórnego zagospodarowania

Marketing usług logistycznych

Ekologistyka

Eurologistyka

Logistyczne konsekwencje zachowań klientów

Rynek usług logistycznych

Terminy dyżurów

kontakt: zbigniew.bentyn@ue.poznan.pl

Poniedziałki 12:00-13:00 p.1727

Wtorki 14:00-15:00 p.1727

Pokój 1727  Collegium Altum

tel. (61) 854-37-29