Organizacja

zajęcia prowadzone są w salach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
przedmioty kończą się zaliczeniem pisemnym bądź egzaminem w formie testu lub zaliczeniem uzyskiwanym podczas zajęć
w ramach seminarium Słuchacze przygotowują pracę podyplomową
studia kończą się obroną pracy podyplomowej

Forma zajęć

  • wykłady
  • prezentacje
  • ćwiczenia
  • warsztaty
  • zajęcia w laboratorium komputerowym
  • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne (w tym książki), dzięki którym mogą w pełni skoncentrować się na prezentowanych zagadnieniach i aktywnie uczestniczyć w zajęciach