prof. dr hab. Elżbieta Gołembska – prowadzone przedmioty:

W latach dziewięćdziesiątych na specjalności Transport i Logistyka a obecnie

 • Logistyka,
 • Eurologistyka,

seminaria na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II stopnia, także doktorskie.

prof. dr hab. Piotr Banaszyk – prowadzone przedmioty:

dr hab. Maciej Szymczak – prowadzone przedmioty:

 • Logistyka;
 • Zarządzanie Łańcuchem Dostaw;
 • Logistyka Miejska
 • Systemy Informatyczne w Logistyce

dr Dominika Zenka – Podlaszewska – prowadzone przedmioty:

 • Międzynarodowe sieci i łańcuchy dostaw – wykład
 • Zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw – wykład
 • Logistyka w procesie internacjonalizacji – wykład
 • Zarządzanie procesowe – wykład i ćwiczenia
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw – wykład i ćwiczenia

Seminarium licencjackie

http://www.ue.poznan.pl/att/DZIEK_GM/oferta_sem.niest.I_st.MSG1213.doc

http://www.ue.poznan.pl/att/DZIEK_GM/oferta_sem._stacj._I_st_1112.doc

dr Justyna Majchrzak-Lepczyk – prowadzone przedmioty:

 • Logistyka międzynarodowa- wykład i ćwiczenia,
 • Logistyka dystrybucji,
 • Sterowanie zapasami,
 • Strategie logistyczno-marketingowe,
 • Magazynowanie i obsługa zapasów -wykład i ćwiczenia,
 • Logistyka w turystyce,

seminarium dyplomowe

dr Zbigniew Bentyn – prowadzone przedmioty:

dr inż. Mariusz Szuster – prowadzone przedmioty:

 • Elastyczne systemy logistyczne,
 • Logistyka w produkcji,
 • Logistyka międzynarodowa,
 • Międzynarodowe standardy jakości,
 • Logistyka firm produkcyjno-handlowych.

dr Hubert Igliński – prowadzone przedmioty:

mgr Grzegorz Anholcer – prowadzone przedmioty:

mgr Michał Marciniak – prowadzone przedmioty:

 • Podstawy Logistyki,
 • Elastyczne Systemy Logistyczne,
 • Logistyka produkcji i zaopatrzenia.