Katedra Logistyki Międzynarodowej zajmuje się między innymi następującymi badaniami:


1. „Wpływ internacjonalizacji zarządzania na rozwój logistyki międzynarodowej”

2. „Logistyka międzynarodowa w internacjonalizacji przedsiębiorstw UE oraz w strategiach konkurencyjnych form polskich w obliczu integracji”