Drukiem ukazała się książka dra Marcina Soniewickiego pt. "Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego: ujęcie teoretyczne i praktyczne". Książka będzie podręcznikiem wykorzystywanym w ramach przedmiotu stworzonego i prowadzonego przez autora "Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach międzynarodowych". Więcej informacji

W dniach 24-26 maja br. dr Aleksandra Hauke-Lopes i dr Milena Ratajczak-Mrozek wzięły udział w IX ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pod tytułem "Organizacja w sieci relacji" organizowanej przez przez Wydział Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Dr A. Hauke-Lopes przedstawiła artykuł "Elementy architektury powiązania warunkujące skuteczny transfer wiedzy - ujęcie koncepcyjne", a dr M. Ratajczak-Mrozek "Wpływ międzyorganizacyjnego osadzenia w relacjach na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw".

15 maja 2017r. zostały ogłoszone wyniki konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W konkursie Sonata 12 projekt dra Marcina Soniewickiego pt. "Rola integracji wiedzy rynkowej i technicznej w procesie tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa wysokich oraz średnio-wysokich technologii w warunkach globalizacji - podejście sieciowe" został zakwalifikowany do finansowania.

W dniach 7-17.05 dr Milena Ratajczak-Mrozek przebywała w Szwecji jako naukowiec wizytujący w Uppsala University. W trakcie pobytu pracowała nad wspólnymi projektami naukowymi i publikacjami z m.in. profesorem Martinem Johansonem i profesorem Enrico Baraldi. Ponadto dr M. Ratajczak-Mrozek wzięła udział w dwudniowym seminarium "Internationalization: Next Generation" organizowanym przez Linneaus University w Kalmar, Szwecji. W seminarium wśród wąskiego grona 20 gości wzięli udział tak znani przedstawiciele nauki jak profesor Jan Johanson, profesor Jan-Erik Vahlne i profesor Per Servais.

Rozpoczęła się rekrutacja III edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz Zarządzanie projektami IT. Zapraszamy do odwiedzenia strony obu kierunków: