Zainteresowania badawcze

 • Znaczenie zasobu wiedzy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
 • Rozwój zasobu wiedzy w przedsiębiorstwach (zarządzanie wiedzą, organizacja ucząca się, organizacyjne uczenie się itp.).
 • Proces tworzenia innowacji w przedsiębiorstwie.
 • Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
 • Marketing międzynarodowy.
Publikacje na portalu ResearchGate

Publikacje zwarte

 • Soniewicki, M., 2017, Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego: ujęcie teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa (księgarnia Difin).
 • Soniewicki, M., 2015, The company's international competitive advantage: the role of knowledge, Difin, Warszawa (księgarnia Difin).
Publikacje w czasopismach naukowych
 • Soniewicki, M., 2017, Competitiveness of Trading Companies – The Role of Selected Knowledge Sources, Organizacja i Kierowanie / Organization and Management, 4A (179), pp. 61-73. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2017, Market orientation and competitiveness of Polish manufacturing companies, International Business and Global Economy, no. 36, pp. 209-221. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., Wawrowski, Ł., 2017, Knowledge Management Systems in the Polish Private, State and Foreign Owned Companies, Journal of Information and Organizational Sciences, 2, pp. 263-282. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2017, Znaczenie zewnętrznych źródeł wiedzy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw budowlanych, Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie", 2(38), ss. 125-138. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2017, Knowledge management, market orientation and competitiveness of service industry companies, Modern Management Review, 24 (2), pp. 131-146. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2017, The synergy between the perception of the importance of knowledge and goal setting in Polish manufacturing companies, Issues in Information Systems, 18 (2), pp. 20-30. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2017, The importance of knowledge management systems for service industry companies operating locally and internationally, Online Journal of Applied Knowledge Management, 5 (2), pp. 76-91. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2017, Znaczenie wykorzystania technologii informatycznych w procesach zarządzania wiedzą przedsiębiorstw budowlanych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 496, s. 135-149. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2016, Knowledge Acquisition and Competitiveness of Manufacturing Enterprises, International Journal of Business Development and Research, 1, pp. 27-42. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2016, The Importance of Attitude to Knowledge and Innovation for Performance of Manufacturing Enterprises Operating Either Locally or Internationally, International Journal of Management, Knowledge and Learning, 1, pp. 23-36. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2016, Knowledge Transfer Importance for Competitiveness of Service Industry Companies in Internationalization Process, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII (3) cz. 2, pp. 193-208. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2016, Synergy between market orientation and knowledge management in building competitive advantage of trading companies, Marketing i Rynek, 1, pp. 9-17. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., Wawrowski, Ł., 2015, The use of external knowledge sources by Polish private-owned and state-owned enterprises in the internationalization process, Journal of Economics and Management, 22, pp. 75-96. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2015, The use of external knowledge sources in manufacturing companies, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4(37), pp. 89-97. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2014, The characteristics of knowledge management processes in the Polish service industry companies, Przegląd Organizacji, 7, pp. 40-46. 
 • Soniewicki, M., 2014, Wykorzystanie kooperacyjnych źródeł wiedzy w przedsiębiorstwach usługowych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 1(262), ss. 46-60. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2012, Rola indywidualnego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 8, ss. 127-136.
 • Łuczak, M., Soniewicki, M., 2012, Social media in the process of establishing customer relations on the international market, Studia Oeconomica Posnaniensia, 219, pp. 256-264. 
 • Soniewicki, M., Łuczak, M., 2011, Rola technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce opierającej się na wiedzy, Studia Oeconomica Posnaniensia, 180, ss. 197-207. 
 • Soniewicki, M., 2010, Wpływ międzynarodowych kontaktów Polaków na gospodarkę kraju, Marketing i Rynek, grudz., ss. 73-75.
Rozdziały w monografiach naukowych
 • Soniewicki, M., 2017, The Importance of Market Orientation in Creating a Competitive Advantage of Micro, Small, and Medium-Sized Companies in the Internationalization Process w: Milan B. Vemić (red.), Optimal Management Strategies in Small and Medium Enterprises, IGI Global, pp. 1-21. (Szczegóły)
 • Soniewicki, M., Hauke-Lopes, A., 2016, Knowledge transfer in manufacturing companies in the internationalisation process w: Rynarzewski, T., Szymczak, M, (red.), Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in Research on International Economics & Business, pp. 169-190. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., 2015, Znaczenie wiedzy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki - propozycje dla polityki makroekonomicznej w: Jan Fazlagić (red.), Edukacja i kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ss. 169-179. 
 • Soniewicki, M., 2015, Interdependence between forms of companies international activity and use of external knowledge sources w: Dermol V.,Trunk A., Ðaković G. and Smrkolj M. (red.), Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, ToKnowPress, Bangkok, pp. 1389-1397. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., Roszka, W., 2014, Competitiveness of Manufacturing Enterprises – The Role of Information and Communication Technologies Supporting Knowledge Management w: Yang L., Kantola J., de Hoyos A., Kaminishi K., Duysters G. (red.), Proceedings of the 11th International Conference on Innovation & Management, Wuhan University of Technology Press, Wuhan, pp. 1063-1069. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., Wieczerzycki, M., 2014, Technologie informacyjne i komunikacyjne na współczesnym rynku międzynarodowym w: Krzysztof Fonfara (red.), Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, ss. 194-216. 
 • Ratajczak-Mrozek, M., Soniewicki, M., 2012, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (case study) w: K. Fonfara (red.), The development of business networks in the company internationalisation process, Poznan University of Economics, Poznań, pp. 123-130. 
 • Soniewicki, M., 2010, International contacts of the Polish society and their potential influence on the country's economy w: Tomasz Brzęczek (red.), Impact of globalization on development and economic growth, Politechnika Poznańska (PP), Poznań, pp. 105-112.
Pozostałe publikacje
 • Dymitrowski, A., Soniewicki, M., 2015, Companies cooperation in the internationalization process and their competitive advantage., The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Coloquium 2015 : book of abstracts, p. 78. (Pobierz)
 • Soniewicki, M., Dymitrowski, A., Małys, Ł., Ratajczak-Mrozek, M., 2011, Kooperacja polskich przedsiębiorstw. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Gospodarki RP.
 • Łuczak, M., Soniewicki, M., 2011, Media społecznościowe w procesie kształtowania relacji z nabywcą na międzynarodowym rynku dóbr konsumpcyjnych, Konferencja naukowa: "Współczesna gospodarka światowa. Problemy na poziomie mikro- i makroekonomicznym" : 85-lecie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 5-lecie Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, Poznań, 7.04.2011, s. 11. 
 • M. Soniewicki, M. Szymkowiak, Raport Pracodawca Roku 2005, AIESEC Polska, Warszawa 2006.

Uczestnictwo w projektach badawczych - jako kierownik 

 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (grant Preludium) "Rola orientacji na wiedzę w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji", 2012-2015, nr 51104-39, (kierownik projektu: dr Marcin Soniewicki). 
 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (grant Sonata) "Rola integracji wiedzy rynkowej i technicznej w procesie tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa wysokich oraz średnio-wysokich technologii w warunkach globalizacji - podejście sieciowe", 2017-2020, nr 51104-645, (kierownik projektu: dr Marcin Soniewicki). 
 • Badania finansowane ze środków MNiD "Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji", 2009-obecnie, nr 51103-571, (kierownik projektu: dr Marcin Soniewicki).

Uczestnictwo w projektach badawczych - jako członek zespołu badawczego

 • Projekt „Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw w warunkach współczesnej gospodarki”, od 2009r., nr 51102-96, badania statutowe (kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP).
 • Ekspertyza "Kooperacja polskich przedsiębiorstw" przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, lipiec-grudzień 2010, nr 51101-23 (kierownik projektu: dr M. Ratajczak-Mrozek).
 • Projekt „Wpływ procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa na jego przewagę konkurencyjną", od 2014r., nr 51102-138, badania statutowe (kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP).
 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (grant Opus) "Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna (podejście sieciowe)", 2014-2017, nr 51104-71 (kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP).

Prowadzone zajęcia 


Zajęcia w j. polskim:

 • Podstawy marketingu.
 • Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych.
 • Marketing międzynarodowy.
 • Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
 • Offshoring.
 • Marketing.
 • Seminarium dyplomowe.
Zajęcia w j. angielskim:
 • Contemporary marketing strategies for foreign markets.
 • Offshoring in international marketing decisions.

Wykształcenie

 

- 2014 - doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
- 2010 - Master of Science (University of London).
- 2008 - magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).