A. Hauke-Lopes, M. Łuczak

P. Mielcarek, M. Ratajczak-Mrozek

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013


Materiały dydaktyczne są przeznaczone dla studentów uczęszczających na zajęcia z marketingu międzynarodowego oraz osób, które są zainteresowane rozwijaniem praktycznych umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem oraz kreowania jego strategii marketingowej.

Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza część zawiera studia przypadków firm działających na arenie międzynawowej. Stanowi ona kontynuację publikacji pt. Marketing Międzynarodowy. Studia przypadków, autorstwa Aleksandry Hauke i Mileny Ratajczak, jednak przedstawione w nich problemy firm zostały zaktualizowane – uwzględniono w nich nowe wyzwania społeczno-ekonomiczne, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa działające na arenie międzynarodowej. W części tej, dla bardziej dogłębnego zobrazowania przekroju problemów i wyzwań przedsiębiorstw, dodano także przykłady firm nieopisywanych w poprzedniej publikacji. 

W drugiej części publikacji zaproponowano zadania warsztatowe oraz ćwiczenia, które mają na celu pomoc czytelnikom w rozwijaniu umiejętności wspólnego podejmowania decyzji, dyskusji i prezentacji swoich poglądów. W trakcie prac nad zadaniami i ćwiczeniami wykorzystywane są elementy teorii z zakresu marketingu międzynawowego oraz zarządzania, dzięki czemu odbiorca ma możliwość skonfrontowania teorii wyniesionej z zajęć, wykładów oraz ćwiczeń z symulacją sytuacji rynkowej fikcyjnych przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej.