Sekretariat Międzykatedralny
ul. Powstańców Wlkp 16
61-895 Poznań
pokój 620a Altum  

Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00- 15:00.

tel. (0-61) 854-33-12 / 33-15

fax 0 61 854 34 24
http://kmm.ue.poznan.pl
email: kmm@ue.poznan.pl

adres do korespondencji:
Katedra Marketingu Międzynarodowego
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań