Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

KONFERENCJA IT&FA

KALENDARIUM I NOCLEGIK A L E N D A R I U M


31 stycznia 2017     zgłoszenie referatu poprzez stronę internetową http://www.itfaconference.org/ zakładka: Registration


15 lutego 2017         powiadomienie o przyjęciu referatu     


31 marca 2017         wniesienie opłaty konferencyjnej w kwocie 1200 PLN (opłata obejmuje roczne członkostwo w IT&FA oraz pokrywa koszty uczestnictwa w konferencji: materiały, przerwy kawowe, poczęstunki oraz uroczystą kolację i wycieczkę w dniu zamknięcia konferencji). W przypadku realizacji płatności do 10 marca 2017 (tzw. early bird registration) opłata ulega zmniejszeniu do 1000 PLN.

Opłaty należy wnosić na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: 

54 1090 1359 0000 0000 3501 8918 

z dopiskiem: Konferencja MSG.


31 maja – 3 czerwca 2017    K O N F E R E N C J A


POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI


POBIERZ PLAKAT KONFERENCJI


N O C L E G I

Noclegi w preferencyjnych dla uczestników konferencji cenach (od 205 zł za osobę ze śniadaniem) zaoferowały następujące hotele: Royal, NH, Mercure i Sheraton. Wszystkie ulokowane są w odległości dziesięciominutowego spaceru od siedziby Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 


S P O N S O R    T Y T U L A R N Y