Aktualności

VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI


W dniach 7-9 grudnia 2016 roku w Poznaniu odbyło się kolejne VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Tematami  głównym tegorocznej edycji  były "INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ TURYSTYKI W POLSCE". Hasło przewodnie Gremium  „współpraca nauki z branżą - projekty B+R” dla sektora turystyki ma szczególne znaczenie. Łączenie potencjału nauki i branży przy aktywnym wsparciu jednostek administracji to dla rozwoju turystyki element decydujący. Problemy natury społecznej, ekonomicznej i przestrzennej związane z jej dalszym rozwojem wymagają współpracy nauki i praktyki. Udział nauki w procesie opisu zachodzących  zjawisk związanych z turystyką powinien polegać na podejmowaniu zagadnień nurtujących praktykę oraz wskazywaniu tych zjawisk w sferze ekonomicznej, społecznej, przestrzennej, które mają znaczenie dla branży, a także dla podmiotów kreujących  założenia polityki turystycznej.


Więcej informacji na stronie konferencji

  

Koordynator naukowy GET:
dr hab. Piotr Zmyślony
gremium@konf.ue.poznan.pl

tel. 61 854 35 27