prof. dr hab. Grzegorz Gołembski:
 • Ekonomika przedsiębiorstw turystycznych (wykład)
 • Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw turystycznych (wykład)
 • Poland and global tourist market /w ramach programu SOCRATES/ (wykład)
 • Seminarium magisterskie: "Przedsiębiorstwo i region turystyczny"
dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UE:
 • Turystyka zrównoważona (wykład), 
 • Zachowania konsumentów na rynku turystycznym (wykład), 
 • Obsługa ruchu turystycznego (wykład), 
 • Ekonomika czasu wolnego (wykład), 
 • Etykieta w biznesie (wykład) , 
 • Seminarium magisterskie: „Problemy rozwoju turystyki ”
dr hab. Piotr Zmyślony:
 • Funkcja turystyczna i rekreacyjna miast (wykład)
 • Zarządzanie regionem turystycznym (wykład)
 • Turystyka biznesowa (wykład)
 • Polityka turystyczna w Polsce i UE (wykład)
 • Marketing w turystyce (wykład)
dr Marlena Bednarska:
 • Eksploatacja hotelu (wykład)
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw hotelarskich (wykład)
 • Seminarium dyplomowe: "Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym"
dr Ewa Markiewicz:
 • Internacjonalizacja gospodarki turystycznej (wykład i ćwiczenia)
 • Badanie międzynarodowego rynku turystycznego (wykład i ćwiczenia)
 • Marketing w turystyce (wykład i ćwiczenia)
dr Łukasz Nawrot:
 • Ekonomika turystyki (Wykład)
 • Podstawy turystyki (Wykład)
 • Programowanie i ocena inwestycji turystycznych (Wykład)
 • Międzynarodowy rynek usług turystycznych (Wykład)
 • Zarządzanie kadrami w turystyce (Wykład i ćwiczenia)
 • Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw turystycznych (ćwiczenia)
 • Polityka personalna z elementami prawa pracy (Wykład)
 • Programowanie i ocena inwestycji hotelarskich (Wykład)
 • Seminarium dyplomowe: "Inwestycje i konkurencyjność w gospodarce turystycznej"
dr Marcin Olszewski:
 • E-commerce w turystyce (wykład i ćwiczenia)
 • Komunikowanie się w biznesie turystycznym (wykład i ćwiczenia)
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym (wykład i ćwiczenia)
 • Ekonomika przedsiębiorstw turystycznych (wykład i ćwiczenia) 
 • Seminarium dyplomowe: "Konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych"
dr Natalia Latuszek:
 • ekonomika turystyki (ćwiczenia)