Informacje dla studentów

Oferta seminariów licencjackich

Studentom kierunku Gospodarka Turystyczna szczególnie polecamy seminaria oferowane przez pracowników Katedry Turystyki!
dr Marlena Bednarska „Przedsiębiorstwo na globalnym rynku turystycznym  - współczesne koncepcje zarządzania”;
dr Ewa Markiewicz „Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju turystyki w dobie globalizacji”; 
dr Łukasz Nawrot „Inwestycje i konkurencyjność w gospodarce turystycznej”;

dr  Marcin Olszewski „Konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych – innowacje i nowe technologie”;