Katedra Turystyki istnieje od 1973 roku. Jest to oficjalna data powstania jednostki naukowej w Wyższej Szkole Ekonomicznej, której przypisano specjalizację turystyczą. Kierownikiem Katedry Turystyki jest prof. dr hab. Grzegorz Gołembski.

Sekretariat: mgr Anna Dybiona-Jaroni

Siedziba: Collegium Altum, ul. Powstańców Wlkp. 16, XIII piętro, pok. 1328; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. 

Długoletnia tradycja i doświadczenie:

  • 1967: uruchomienie pierwszego seminarium magisterskiego Ekonomiczne problemy turystyki
  • 1973: utworzenie Zakładu Ekonomiki Turystyki
  • 1991: założenie Katedry Turystyki