Sekretariat: Anna Dybiona-Jaroni, Magdalena Kowalska, Anna Skrzypnik

Siedziba: Collegium Altum, ul. Powstańców Wlkp. 16, XIII piętro, pok. 1328; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.

Adres do korespondencji: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Katedra Turystyki; Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland.

E-mail: turystyka@ue.poznan.pl 

Telefon: (+4861) 854 33 22

Fax: (+4861) 854 33 09