• 2005: doktor nauk ekonomicznych, AE w Poznaniu, Wydział Ekonomii, rozprawa doktorska: Inwestycje turystyczne w procesie podnoszenia konkurencyjności regionu.
 • 2000: magister ekonomii, AE w Poznaniu, Wydział Zarządzania, specjalność Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami.
Problematyka badawcza:
 • programowanie i ocena efektywności inwestycji w turystyce
 • uwarunkowania rozwoju inwestycji w gminach i regionach
 • transformacja i procesy restrukturyzacyjne w gospodarce turystycznej
 • znaczenie turystyki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów
 • konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym i mezeoekonomicznym
Hobby:
 • tereny niezurbanizowane,
 • podróże,
 • tenis ziemny, stołowy,
 • gospodarka łowiecka,
 • sztuka kulinarna,