• 2013-2017 studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  • 2010-2012 studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  • 2007-2010 studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Hobby:
  • tenis ziemny!