Grzegorz Gołembski – head of Department of Tourism at the Poznan University of Economics since 1999, full professor of economics specialising in the issues of tourism enterprises, particularly in the economy of the tourism entrprise, development of company management methods, and the phenomenon of entrepreneurship.The other field of research pursued by professor Gołembski is the impact of tourism on regional development, which includes such issues as measuring tourism and investment attractiveness of regions, regional development strategies, and local government influense on tourism development in regions. Professor Gołembski also studies problems related to the development of regional tourism products, both from supply and demand perspective.     

Funkcje pełnione w AE:

 • Kierownik Katedry Turystyki od 1999 r.
 • Członek Senatu na kadencję 2008-2012 
 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na kadencję 2008-2012 
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012

 

Funkcje zawodowe, społeczne i honorowe pełnione poza AE:
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowych Ekspertów Turystyki (AIEST)
 • Członek Tourism Research Centre (TRC)
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Turystycznego
 • Członek Wielkopolskiej Izby Turystycznej
 • Redaktor Naczelny Problemów Turystyki (od 1998 r.)
Problematyka badawcza:
 • funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych
 • regionalne aspekty rozwoju turystyki