Od 1998 roku Katedra Turystyki oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie organizują seminaria naukowe poświęcone najbardziej aktualnym problemom turystyki podczas największych krajowych targów turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Od czterech lat do organizacji forum włączyła się Polska Organizacja Turystyczna. Do dyskusji zapraszane są osoby mające największy wpływ na kierunki rozwoju turystyki w Polsce. Cechą Forum Dyskusyjnego jest ścisły związek prezentowanej tematyki i z praktyką gospodarczą i samorządową.

Poniżej przypominamy tematykę seminariów w poszczególnych latach.


Data: 19 października 2005
Temat: Wyspa zdrowia czyli wszystko o turystyce uzdrowiskowej
Wystąpienia pracowników Katedry Turystyki: 

 • Zbigniew Krasiński, Od baby boomu do pokolenia seniorów - reperkusje dla uzdrowisk.

Data: 20 października 2004
Temat: Rozwój agroturystyki czyli małe gminy w dużej Unii
Wystąpienia pracowników Katedry Turystyki: 

 • Grzegorz Gołembski, Kiedy, gdzie i pod jakimi warunkami agroturystyka może zastępować rolnictwo?

Data: 22 października 2003
Temat: Tworzenie i kreacja produktu turystycznego - marketing terytorialny
Wystąpienia pracowników Katedry Turystyki: 

 • Grzegorz Gołembski, Produkt turystyczny - Szlak Piastowski, czyli jak wyciągać pozytywne wnioski z negatywnych przykładów
 • Agnieszka Niezgoda, Podstawy marketingu terytorialnego

Data: 24 października 2002
Temat: Możliwości wykorzystania turystyki jako stymulatora rozwoju kraju i regionów
Wystąpienia pracowników Katedry Turystyki: 

 • Jerzy Kuczyński, Prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju inwestycji turystycznych na szczeblu kraju i regionów

Data: 26 października 2001
Temat: Gospodarka turystyczna w decydującej fazie negocjacji z Unią Europejską - wyzwania i nadzieje
Wystąpienia pracowników Katedry Turystyki: 

 • Grzegorz Gołembski (współautor: Andrzej Rapacz), Rola regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych oraz prywatnych inwestorów w kształtowaniu produktu turystycznego

Data: 20 października 2000
Temat: Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski
Wystąpienia pracowników Katedry Turystyki: 

 • Grzegorz Gołembski, Jerzy Kuczyński, Rozwój inwestycji paraturystycznych na szczeblu regionu

Data: 22 października 1999

Temat: Zintegrowany system zarządzania turystyką w kraju i w regionach
Wystąpienia pracowników Katedry Turystyki: 

 • Grzegorz Gołembski, Charakterystyka zintegrowanego systemu zarządzania turystyką w regionie
 • Agnieszka Niezgoda, Marketing turystyczny regionów

Data: 4 listopada 1998
Temat: Zagadnienia prawne w turystyce; Marketing w turystyce
Wystąpienia pracowników Katedry Turystyki: 

 • Zdzisław Krasiński, Uzdrowiska polskie w ocenie kuracjuszy
 • Grzegorz Gołembski, Podstawy regionalnego marketingu dla inwestorów