Wydawnictwa zwarte:

  • Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Wybrane inne publikacje:

  • Uwarunkowania kulturowe strategii produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, Wydawnictwo AWF, Poznań 2008
  • Standaryzacja czy różnicowanie – usługa hotelarska w obliczu procesu globalizacji [w:] Nowe trendy rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, Państwowa Wyższa SzkołaZawodowa, Sulechów 2008
  • Różnicowanie produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim, [w:] Handel i finanse międzynarodowe, red. J. Schroeder, B. Stępień, Wydawnictwo AE, Poznań 2007
  • Pasażerski transport lotniczy w obliczu procesów globalizacji, [w:] Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, Zeszyty Naukowe AE, Nr 53, Wydawnictwo AE, Poznań 2004.
  • Gospodarka turystyczna w decydującej fazie negocjacji z Unią Europejską - wyzwania i nadzieje, (pod nazwiskiem Ewa Średzińska; współautor: Grzegorz Gołembski), "Travel Trade Gazette Poland" 2001, nr 11 (wydanie specjalne).
  • Privatisation through the stock exchange: a case study of Orbis S.A., (pod nazwiskiem Ewa Średzińska) "Problems of tourism" 2001, Warszawa.
  • Proces prywatyzacji poprzez giełdę - rys analityczny na przykładzie Orbis S.A. (pod nazwiskiem Ewa Średzińska) "Problemy Turystyki" 2000, nr 1-2.