Wydawnictwa zwarte:

 1. Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, prace habilitacyjne (24), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 2. Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa 1999; (autor rozdz. 3Rola statystyki w inwentaryzacji istniejącej infrastruktury turystycznej, s. 59-93) - nagroda zespołowa I st. JM Rektora w 2000r.
 3. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym; red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002; (współautor rozdz. 3 Metody badania infrastruktury turystycznej i atrakcji turystycznych w wybranych gminach ) - nagroda zespołowa JM Rektora w 2003r.

Podręczniki skrypty:

 1. Skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa hotelarskiego, red. Ryszard Gałecki, Verlag Dashofer , Warszawa 2000; (autor rozdz. 7. Marketing, cz.7, s. 1-91).
 2. Vademecum pilota grup turystycznych, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 36-47; (współautor rozdz. 2 Uwarunkowania pracy pilotów udział własny 7%, wyd. II, zmienione: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2003).
 3. Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003; Wydanie II zmienione: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2006; (współautor: P. Zmyślony, udział własny 50%).

 

Wybrane inne publikacje:


 • Problems of implementing sustainable tourism in Poland,[w:] The Poznań University of Economics Review vol. 4, no. 1, Poznań 2004. (Nagroda zespołowa II st. JM Rektora w 2005r.)
 • Rola Samorządu terytorialnego we wprowadzaniu turystyki zrównoważonej, [w:] Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, Zeszyty Naukowe, zeszyt 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004. (Nagroda zespołowa II st. JM Rektora w 2005r.)
 • Identyfing determinants of development of rural tourist destination in Poland “Tourism”, Institute for Tourism vol. 51, Croatian National Tourist Board, Zagreb 2003; (współautor P. Zmyślony, udział własny 50%).
 • Marketing of tourism areas, “Problems of tourism”nr 1-2, Instytut Turystyki, Warszawa 2001; (wydanie polskie: Marketing obszarów turystycznych, „Problemy Turystyki”, nr 1-2 Instytut Turystyki, Warszawa 2000).
 • Rola Samorządu terytorialnego we wprowadzaniu turystyki zrównoważonej, [w:] Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, Zeszyty Naukowe, zeszyt 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 109-126 - nagroda zespołowa II st. JM Rektora w 2005r.
 • Jakość życia na obszarze recepcji turystycznej (przykład gminy Kartuzy), „Problemy Turystyki” nr 3-4, Instytut Turystyki, Warszawa 2004, s. 5-14.
 • Rola mieszkańców obszaru recepcji turystycznej w rozwoju turystyki zrównoważonej [w:]Gospodarka turystyczna a grupy interesu, red. S. Wodejko,, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, s. 321-330.
 • Kreatywność w procesie tworzenia strategii rozwoju obszarów recepcji turystycznej, [w:] Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2006, s. 171-178, (współautor: Ewa Jerzyk, udział własny 50%).
 • Uwarunkowania i mozliwości zachowania środowiska przyrodniczego na obszarze recepcji turystycznej, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, red. B. Raszka, S. Bosiacki, Akademia wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2006, s. 307 –312.
 • Rola marketingu terytorialnego w rozwoju obszaru recepcji turystycznej, [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – Przestrzeń – Środowisko, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s.153-166.
 • Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej w opinii mieszkańców gmin turystycznychTurystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s. 581-594. [w:]
 • Możliwości aplikacji marketingu terytorialnego na obszarze recepcji turystycznej [w:] Marketing Terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 286-393.